Konzultácie

➦ výber architektúry
➦ tvorba eshopu
➦ zálohovanie
➦ prieskum trhu
➦ cenová ponuka
➦ Continoous integrations
➦ FlightPlan (NodeJS)
➦ Fabric (Python)
➦ Capistrano, Mina (Ruby)
➦ testovanie aplikácie
➦ API, REST
➦ security
➦ WebSockets

Konzultácie