IT Bezpečnosť

ochrana pred hrozbami, narušeniami a prevencia proti útokom