IT Bezpečnosť

ochrana pred hrozbami, narušeniami a prevencia proti útokom

 • Antivírus & antispam

  ➦ antívirus software
  ➦ výber bezpečnostného riešenia
  ➦ manažment spam filtrov
  ➦ konfigurácia black a...

 • Hardening systémov

  ➦ fyzickej & logickej infraštruktúry
  ➦ privilegované identity
  ➦ CIS Benchmarking
  ➦ thread detection ...

 • Elektronické podpisovanie

  ➦ eID komponenty
  ➦ podposivanie dokumentov
  ➦ manažment kariet
  ➦ inštalácia middleware...

 • Digitálne Certifikáty

  ➦ PKI
  ➦ Certifikačná autorita
  ➦ interná PKI
  ➦ outsorcing PKI
  ➦ implementácia a nasadenie PKI
  ➦ archi...

 • Šifrovanie

  ➦ emailov
  ➦ súborov
  ➦ záloh
  ➦ pevných diskov
  ➦ dokumentov
  ➦ komunikácie...

 • DLP systémy

  ➦ prevencia proti strate dát
  ➦ konfigurácia
  ➦ politiky
  ➦ plánovanie rozvoja
  ➦ riadenie prístupových ...

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies