Osobná produktivita

➦ synchronizácia medi používanými nástrojmi
➦ vytváranie IF THEN ( ak X urob Y)
➦ automatické pridávanie udalostí do kalendára
➦ denný prehľad úloh na nasledujúci deň
➦ prehľady nesplnených úloh

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies