Obchod

➦ obchodné plánovanie
➦ kontrola priebehu automtického obchodného procesu
➦ analýza zákazníckej databázy v CRM
➦ generovanie zmlúv a ich elektronické podpisovanie
➦ synchronizácia medzi CRM, mailing listom a databázami
➦ generovanie marketingových materiálov
➦ objednávkové formuláre a rezervačné systémy

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies