Obchod

➦ obchodné plánovanie
➦ kontrola priebehu automtického obchodného procesu
➦ analýza zákazníckej databázy v CRM
➦ generovanie zmlúv a ich elektronické podpisovanie
➦ synchronizácia medzi CRM, mailing listom a databázami
➦ generovanie marketingových materiálov
➦ objednávkové formuláre a rezervačné systémy

Obchod