Marketing

➦ tvorba branding dokumentov
➦ generovanie produktových materiálov
➦ automatické vytvorenie databázy produktov z ľubovoľného e-shopu
➦ segmentácia zákazníkov
➦ chatboti
➦ e-mailová automatická komunikácia
➦ automatické pridávanie príspevkov na sociálne siete

Marketing