Ciele RPA

➦ zvýšenie produktivity
➦ zníženie nákladov
➦ zvýšenie efektivity zamestnancov
➦ škálovateľnosť a efektivita
➦ zníženie chybovosti a variability
➦ zlepšenie zákazníckej skúsenosti

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies