Backoffice

➦ schvaľovanie procesov a ich eskalácia a notifikácie
➦ rezervačné systémy
➦ automatizácia pracovných postupov
➦ zálohovanie dokumentov
➦ prehľady o sales performance
➦ prehľady o počtoch zdrojov a dopyte
➦ prehľady o plnení biznis plánov

Backoffice