Účtovníctvo

➦ automatická fakturácia na konci mesiaca
➦ párovanie platieb s vystavenými faktúrami
➦ párovanie prijatých platieb s obchodnými prípadmi
➦ rozosielanie upomienok
➦ monitoring nezaplatených faktúr
➦ eskalácia neuhradených faktúr s odoslaním pripomienky

Účtovníctvo