Robotic Process Automation

poskytujeme profesionálne služby v automatizácií procesov rutinnej úrovne 

 • Image-empty-state.png

  Ciele RPA

  ➦ zvýšenie produktivity
  ➦ zníženie nákladov
  ➦ zvýšenie efektivity zamestnancov
  ➦ škálovateľnosť a efektivita
  ➦ zníženie chybovosti a variability
  ➦ zlepšenie zákazníckej skúsenosti

 • Image-empty-state.png

  Obchod

  ➦ obchodné plánovanie
  ➦ kontrola priebehu automtického obchodného procesu
  ➦ analýza zákazníckej databázy v CRM
  ➦ generovanie zmlúv a ich elektronické podpisovanie
  ➦ synchronizácia medzi CRM, mailing listom a databázami
  ➦ generovanie marketingových materiálov
  ➦ objednávkové formuláre a rezervačné systémy

 • Image-empty-state.png

  Marketing

  ➦ tvorba branding dokumentov
  ➦ generovanie produktových materiálov
  ➦ automatické vytvorenie databázy produktov z ľubovoľného e-shopu
  ➦ segmentácia zákazníkov
  ➦ chatboti
  ➦ e-mailová automatická komunikácia
  ➦ automatické pridávanie príspevkov na sociálne siete

 • Image-empty-state.png

  Backoffice

  ➦ schvaľovanie procesov a ich eskalácia a notifikácie
  ➦ rezervačné systémy
  ➦ automatizácia pracovných postupov
  ➦ zálohovanie dokumentov
  ➦ prehľady o sales performance
  ➦ prehľady o počtoch zdrojov a dopyte
  ➦ prehľady o plnení biznis plánov

 • Image-empty-state.png

  Účtovníctvo

  ➦ automatická fakturácia na konci mesiaca
  ➦ párovanie platieb s vystavenými faktúrami
  ➦ párovanie prijatých platieb s obchodnými prípadmi
  ➦ rozosielanie upomienok
  ➦ monitoring nezaplatených faktúr
  ➦ eskalácia neuhradených faktúr s odoslaním pripomienky

 • Image-empty-state.png

  Osobná produktivita

  ➦ synchronizácia medi používanými nástrojmi
  ➦ vytváranie IF THEN ( ak X urob Y)
  ➦ automatické pridávanie udalostí do kalendára
  ➦ denný prehľad úloh na nasledujúci deň
  ➦ prehľady nesplnených úloh

 • Image-empty-state.png

  RPA Software

  ➦ UiPath
  ➦ Automation Anywhere
  ➦ Blue Prism
  ➦ Pega

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies