pripravujeme...

Prečo architekúra JAMstack?

Architektúra Jamstack môže webu priniesť najrôznejšie výhody. Medzi kľúčové výhody patrí:


Bezpečnosť

Jamstack odstraňuje z hostiteľskej infraštruktúry viac pohyblivých častí a systémov, čo vedie k menšiemu počtu serverov a systémov náchylných na útok. Poskytovanie stránok a aktív ako vopred vygenerovaných súborov umožňuje hosting iba na čítanie, čo ešte viac znižuje vektory útoku. Medzitým môžu dodávatelia poskytovať dynamické nástroje a služby s tímami zameranými na zabezpečenie svojich špecifických systémov a tak poskytovať vysokú úroveň služieb.


Škálovateľnosť

Populárne architektúry zvládajú veľké zaťaženie pridaním logiky do medzipamäte populárnych zobrazení a zdrojov metódou cache. Jamstack to poskytuje štandardne. Keď je možné stránky obsluhovať úplne z CDN (content delivery network), neexistuje zložitá logika alebo pracovný postup, ktorý by určoval, ktoré aktíva je možné uložiť do medzipamäte a kedy. S Jamstack-om je možné všetko uložiť do medzipamäte v sieti na doručovanie obsahu. S jednoduchším nasadením, zabudovanou redundanciou a neuveriteľnou nosnosťou.


Výkon

Rýchlosti načítania stránky majú vplyv na dojem používateľa a konverziu. Stránky Jamstack odstraňujú potrebu generovať zobrazenia stránok na serveri v čase vyžiadania namiesto generovania stránok vopred počas zostavovania. Všetky stránky sú už k dispozícii na CDN v blízkosti používateľa a sú pripravené na poskytovanie, takže je možné dosiahnuť veľmi vysoký výkon. bez zavedenia drahej alebo zložitej infraštruktúry.


Udržateľnosť

Ak nieje zložitý hosting, nieje zložitá ani jeho údržba. Vopred vygenerovaná stránka, ktorá sa obsluhuje priamo z jednoduchého hostingu alebo priamo z CDN, nepotrebuje tím odborníkov, aby bola „up and running“. Práce boli vykonané počas zostavovania, takže teraz je vygenerovaná stránka stabilná a môže byť hostovaná bez serverov, ktoré by mohli vyžadovať opravu, aktualizáciu a údržbu.


Prenosnosť

Stránky Jamstack sú vopred vygenerované. To znamená, že ich môžete prevádzkovať na širokej škále hostiteľských služieb a máte väčšiu schopnosť presunúť ich k preferovanému poskytovateľovi hostingu v prípade vznyknutých problémov, neprimeraného zvýšenia poplatkov a pod. Akékoľvek jednoduché statické riešenie hostingu by malo byť schopné obsluhovať stránky Jamstack. Nehrozí vyradenie webu pri vyradení alebo útoku na vašu IT infraštruktúru.

Developer Experience

Stránky Jamstack je možné vytvárať pomocou širokej škály nástrojov. Nezávisia od proprietárnych technológií alebo exotických a málo známych framworkov. Namiesto toho stavajú na široko dostupných nástrojoch a konvenciách. Vo výsledku nie je ťažké nájsť nadšených a talentovaných vývojárov, ktorí majú správne schopnosti na vytváranie pomocou Jamstacku. Účinnosť a efektívnosť sa môžu zvyšovať.

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies