Interná WIKIpedia

s rastom biznisu prichádza aj rast znalostí ktoré je potrebné kategorizovať

➦ databáza znalostí na princípe najväčšej encyklopédie na svete
➦ možnosť vytvoriť si internú databázu znalostí buď v svojej infraštruktúre alebo cloud prostredí
➦ MediaWiki je softvér s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutý v PHP spoločnosťou WikiMedia Foundation, tvorcami Wikipédie, a je veľmi dobrou voľbou na založenie vlastnej Wiki.
➦ riešenie vám vieme ľahko nasadiť a zabezpečiť funkcionalitu
➦ používame databázy MySQL, PostgreSQL or SQLite
➦ v prípade potreby viete svoju databázu zdieľať s kýmkoľvek ( zamestnanci, externé spoločnosti, klienti, celý svet)
➦ pripravíme vám projektovú dokumentáciu a štruktúru namieru pre vašu spoločnosť
➦ MediaWiki inštalujeme pod systémom CentOS ( nieje spoplatnený a je dostupný zdarma)
➦ vašu Wiki ozdobíme vaším logom