Fleet Management System

komplexná sada pre správu vozového parku v reálnom čase

➦ Náš dynamický FMS poskytuje komplexné riešenie, ktoré uľahčuje sledovanie opráv a údržby vášho vozového parku.
➦ Efektívne automatizuje operácie na zvýšenie produktivity a zlepšenie bezpečnosti a služieb
➦ Umožňuje koncovým používateľom vykonávať kontroly prívesov v reálnom čase, čo môže ďalej iniciovať proces opravy poskytovaním informácií o poškodených veciach
➦ Efektívny proces na sledovanie prebiehajúcich opráv vozového parku
➦ Vylepšený a komplexný mechanizmus podávania správ pomáha vrcholovému manažmentu analyzovať prebiehajúce aktivity a transakcie vozového parku
➦ Sledovanie GPS pomáha sledovať mechanizmy a prívesy v reálnom čase
➦ Efektívne odhadovanie nákladov na opravu, pracovnej sily a položiek potrebných na opravu.
➦ Panel administrátora pomáha správcovi systému nastaviť požadované údaje, ktoré sa majú použiť pri každodenných transakciách
➦ Záznam auditu na každej obrazovke poskytuje súhrn zmien vykonaných v údajoch s časovou značkou a používateľom, ktorý zmenu vykonáva.
➦ Kompletné sledovanie a údržba zásob s podrobným súhrnom rôznych transakcií so zásobami

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies