Portálové riešenia

poskytujeme profesionálne služby v nasadení, návrhu a funkčných riešení 

 • Fleet Management System

  ➦ Náš dynamický FMS poskytuje komplexné riešenie, ktoré uľahčuje sledovanie opráv a údržby vášho vozového parku.
  ➦ Efektívne automatizuje operácie na zvýšenie produktivity a zlepšenie bezpečnosti a služieb
  ➦ Umožňuje koncovým používateľom vykonávať kontroly prívesov v reálnom čase, čo môže ďalej iniciovať proces opravy poskytovaním informácií o poškodených veciach
  ➦ Efektívny proces na sledovanie prebiehajúcich opráv vozového parku
  ➦ Vylepšený a komplexný mechanizmus podávania správ pomáha vrcholovému manažmentu analyzovať prebiehajúce aktivity a transakcie vozového parku
  ➦ Sledovanie GPS pom...

 • ClickUP Managmenet Platform

  ➦ ClickUp je cloudový nástroj na spoluprácu a správu projektov vhodný pre podniky všetkých veľkostí a priemyselných odvetví.
  ➦ Medzi funkcie patria nástroje na komunikáciu a spoluprácu, priradenie a stavy úloh, výstrahy a panel s nástrojmi úloh.
  ➦ Používatelia môžu priradiť komentáre a úlohy konkrétnym členom tímu alebo skupinám členov tímu. Komentáre a úlohy môžu byť označené ako vyriešené alebo prebiehajúce, alebo môžu používatelia vytvárať vlastné stavy.
  ➦ Projekty je možné prezerať z agilného informačného panela.
  ➦ V streame aktivít sa zobrazujú úlohy tak, ako sú vytvárané a dokončovan...

 • Interná WIKIpedia

  ➦ databáza znalostí na princípe najväčšej encyklopédie na svete
  ➦ možnosť vytvoriť si internú databázu znalostí buď v svojej infraštruktúre alebo cloud prostredí
  ➦ MediaWiki je softvér s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutý v PHP spoločnosťou WikiMedia Foundation, tvorcami Wikipédie, a je veľmi dobrou voľbou na založenie vlastnej Wiki.
  ➦ riešenie vám vieme ľahko nasadiť a zabezpečiť funkcionalitu
  ➦ používame databázy MySQL, PostgreSQL or SQLite
  ➦ v prípade potreby viete svoju databázu zdieľať s kýmkoľvek ( zamestnanci, externé spoločnosti, klienti, celý svet)
  ➦ pripravíme vám projektovú dokument...

 • Ticket & Asset Management System

  ➦ Portál s grafickým rozhraním slúžiaci pre zadávanie požiadaviek
  ➦ Ideálna voľba pre zadávanie požiadaviek a úloh vo firme ( nezáleží na jej veľkosti)
  ➦ Jedná sa o web portálové riešenie ktoré slúži na evidenciu a vybavenie sťažností používateľov
  ➦ Ide o PHP webovú aplikáciu bežiacu priamo vo vašej infraštruktúre ( možnosť cloudového nasadenia)
  ➦ Sprehľadnenie riešenia úloh oproti emailovej a telefonickej komunikácií ( používateľ vidí priebeh)
  ➦ Zníženie počtu nedoriešených požiadaviek
  ➦ Jednoduchý prehľad nad zadávanými úlohami
  ➦ Tiket má priradeného riešiteľa
  ➦ Evidencia majetku
  ➦ Na poži...

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies