Konzultačné služby

konzultácie k rozličnej problematike a výzvam IT oblasti

IT Audit

 • prieskum

 • konzultácie

 • návrhy

 • auditná správa

 • návrh rozvoja

 • príprava dokumentácie

IT stratégia

 • nákup HW

 • plánovanie infraštruktúry

 • prieskum trhu

Prípadové štúdie

 • porovnávanie & testovanie produktov

 • príprava štúdií

 • príprava use case materiálov

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies