VMware Horizon

➦ plánovanie horizon infraštruktúry
➦ architektúra a komponenty
➦ dizajn and deployment considerations
➦ inštalácia a konfigurácia
➦ zabezpečenie
➦ SSO & Login
➦ optimalizácia prevádzkovaných OS
➦ konfigurácia Desktop Poolov
➦ Remote & Hosted Apps
➦ Session Based Desktops
➦ View Client Options
➦ Aktualizácia existujúceho nasadenia

VMware Horizon