IT Infraštruktúra

naša ponuka administrácie infraštruktúrnych služieb

server.png
 • zapojenie

 • nastavenie

 • administrácia

 • kábeláž

 • chladenie

 • inštalácia podkladového OS

Klientske stanice a zariadenia

 • notebooky

 • stolove počítače

 • mobilné telefóny

Virtualizácia

 • Hyper-V & VMware

 • licencovanie

 • návrh architektúry

 • implementácia

 • physical to virtual (P2V)

Networking

 • switche

 • routre

 • firewally

 • loadballancing

 • Wi-Fi

 • VPN

 • kábeláž

Updaty & Upgrady

 • operačných systémov

 • programového vybavenia

 • zastaralého hardwaru

VDI - Virtual desktop infrastructure

 • tenkí klienti

 • manažment

 • servery VDI

 • aplikácie pre VDI

Kontajnerizácia

 • manažment

 • deployment

 • docker

 • kubernetes

Tlačiarne

 • voľba modelu

 • cloud print

 • print server

 • skenovanie do emailu

 • manažment cartridge

Monitoring

 • servery

 • sieťové prvky

 • klientske stanice

 • včasné varovania

Operačné systémy

 • Windows 10

 • Windows Server

 • konfigurácia

 • implementácia

Diskové polia & SAN

 • výber diskov

 • nastavenie RAID

 • vytvorenie LUN

 • dizajn SAN

E-mail, hostingy a domény

 • emailové účty

 • nastavenie mail klientov

 • nastavenie hostingu

 • administrácia a nákup domén

Programové vybavenie & aplikácie

 • inštalácia

 • implementácia

 • aktualizácie

 • prieskum trhu

Kamerové systémy

 • inštalácia

 • zapojenie

 • doba úschovy

 • lokalita nahrávok

 • vzdialený prístup

 • NVR systémy

Technická podpora

 • vzdialená podpora

 • výjazdy

 • service desk

Zálohovanie

 • klientske stanice

 • servery

 • politiky záloh

 • obnova

 • šifrovanie

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies