Skriptovanie & Automatizácia

➦ powershell
➦ powercli
➦ bash
➦ automatizácia infraštruktúry
➦ ladenie a vytváranie skriptov
➦ úprava existujúcich skiptov
➦ nasadenie a podpora bežiacich skriptov

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies