wp.png

Skriptovanie & Automatizácia

➦ powershell
➦ powercli
➦ bash
➦ automatizácia infraštruktúry
➦ ladenie a vytváranie skriptov
➦ úprava existujúcich skiptov
➦ nasadenie a podpora bežiacich skriptov