Fyzické servery

➦ zapojenie
➦ nastavenie
➦ administrácia
➦ kábeláž
➦ chladenie
➦ inštalácia podkladového OS

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies