IT Infraštruktúra

naša ponuka administrácie infraštruktúrnych služieb

 • Fyzické servery

  ➦ zapojenie
  ➦ nastavenie
  ➦ administrácia
  ➦ kábeláž
  ➦ chladenie
  ➦ inštalácia podkladového OS...

 • Klientske stanice a zariadenia

  ➦ notebooky
  ➦ stolove počítače
  ➦ mobilné telefóny
  ➦ administrácia
  ➦ nastavenie
  ➦ nákup & cenové ponu...

 • Zálohovanie

  ➦ klientske stanice
  ➦ servery
  ➦ politiky záloh
  ➦ obnova
  ➦ šifrovanie...

 • Virtualizácia

  ➦ Hyper-V
  ➦ VMware
  ➦ VirtualBox
  ➦ KVM
  ➦ licencovanie
  ➦ physical to virtual (P2V)...

 • Networking

  ➦ switche
  ➦ routre
  ➦ firewally
  ➦ loadballancing
  ➦ Wi-Fi
  ➦ VPN...

 • Updaty & Upgrady

  ➦ operačných systémov
  ➦ aplikačného softwaru
  ➦ zastaralého hardwaru
  ➦ virtualizačnej platformy...

 • VDI - Virtual desktop infrastructure

  ➦ tenkí klienti
  ➦ manažment
  ➦ servery VDI
  ➦ myšlienka VDI
  ➦ aplikácie pre VDI
  ➦ architektúra...

 • Kontajnerizácia

  ➦ manažment
  ➦ deployment
  ➦ docker
  ➦ kubernetes...

 • Tlačiarne

  ➦ voľba modelu
  ➦ cloud print
  ➦ print server
  ➦ skenovanie do emailu
  ➦ chladenie
  ➦ sieťová tlačiareň...

 • Monitoring

  ➦ zapojenie
  ➦ nastavenie
  ➦ administrácia
  ➦ kábeláž
  ➦ chladenie
  ➦ inštalácia podkladového OS...

 • Diskové polia & SAN

  ➦ výber diskov
  ➦ konfogurácia RAID
  ➦ voľba LUN
  ➦ SAN Dizajn
  ➦ vSAN, Storage Spaces......

 • Programové vybavenie & aplikácie

  ➦ inštalácia
  ➦ implementácia
  ➦ aktualizácie
  ➦ prieskum trhu
  ➦ výber aplikácií...

 • Kamerové systémy

  ➦ inštalácia
  ➦ zapojenie
  ➦ doba úschovy
  ➦ lokalita nahrávok
  ➦ vzdialený prístup
  ➦ NVR systémy...

 • Technická podpora

  ➦ vzdialená podpora
  ➦ výjazdy
  ➦ service desk...

 • E-mail, hostingy a domény

  ➦ emailové účty
  ➦ nastavenie mail klientov
  ➦ výber hosting providera
  ➦ nastavenie hostingu
  ➦ adminis...

 • Operačné systémy

  ➦ Windows ( 7,8,10,Server)
  ➦ Linux
  ➦ Andorid
  ➦ troubleshoooting
  ➦ nastavenie
  ➦ manažment...

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies