Konzultačné služby

konzultácie k rozličnej problematike a výzvam IT oblasti

 • IT Audit

  ➦ prieskum
  ➦ konzultácie
  ➦ návrhy
  ➦ auditná správa
  ➦ návrh rozvoja
  ➦ dokumentácie...

 • IT stratégia

  ➦ nákup HW
  ➦ plánovanie infraštruktúry
  ➦ prieskum trhu
  ➦ plánovanie rozvoja
  ➦ metodika stratégie
  ➦ t...

 • Prípadové štúdie

  ➦ porovnávanie & testovanie produktov
  ➦ príprava štúdií
  ➦ príprava use case materiálov...

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies