Cloud riešenia

ponuka cloudových služieb a riešení

028-to do list.png

Hardening systémov

 • fyzickej & logickej infraštruktúry

 • privilegované identity

 • riadenie prístupových práv

012-lock.png

Šifrovanie

 • emailov

 • súborov

 • záloh

 • pevných diskov

 • dokumentov

 • komunikácie

036-big data.png

DLP systémy

 • prevencia proti strate dát

 • konfigurácia

 • politiky

032-protection.png

Digitálne Certifikáty

 • SSL

 • Certifikačná autorita

 • Implementácia PKI

Administrácia Azure

 • manažment VM

 • virtuálne siete

 • nastavenie úložiska

 • riadenie subscriptions & resources

 • manažment identít

Zabezpečenie Azure

 • ochrana sietí & compute resources

 • manažment security operácií

 • Azure Key Vault

 • zabezpečenie dát a aplikácií

Architektúra & Dizajn Azure

 • network infrastructure

 • storage riešenia

 • compute & operations

 • business continuity 

kisspng-microsoft-office-365-computer-ic
 • implementácia

 • využitie

 • programy

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies