IT Bezpečnosť

ochrana pred hrozbami, narušeniami a prevencia proti útokom

Hardening systémov

 • fyzickej & logickej infraštruktúry

 • privilegované identity

 • CIS Benchmarking

Šifrovanie

 • emailov

 • súborov

 • záloh

 • pevných diskov

 • dokumentov

 • komunikácie

DLP systémy

 • prevencia proti strate dát

 • konfigurácia

 • politiky

 • riadenie prístupových práv

Digitálne Certifikáty

 • SSL

 • Certifikačná autorita

 • Implementácia PKI

Antivírus & antispam

 • výber bezpečnostného riešenia

 • nastavenie politík

 • manažment spam filtrov

 • konfigurácia black a white listov

© 2020 BACKDOOR SECURITY s.r.o. | Ochrana osobných údajov & súbory cookies